Login

 
   

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

Vasile Lozan - Cercetător in chimie CS I - Expert strain
Rodinel Ardeleanu - Cercetător in chimie CS II
Roman Gheorghe - Cercetător in chimie CS II
Lilia Clima - Cercetător in chimie CS III
Andrei Dascălu - Cercetător in chimie CS
Bejan Dana - Cercetător in chimie CS (pozitie post-doctorala)
Bahrin Lucian - Cercetător in chimie CS (pozitie post-doctorala)
Sardaru Monica - Asistent de cercetare in chimie AC - (doctorand)
Bratanovici Bogdan - Asistent de cercetare in chimie AC (doctorand)
Bostanaru Andra - Asistent fizică – chimie
Florica Doroftei - Asistent fizică – chimie
Alina Nicolescu - Asistent fizică – chimie
Fifere Nicusor - Asistent fizică – chimie
Petrovici Anca-Roxana - Asistent fizică – chimie
Ignat Leonard - Asistent fizică – chimie

Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro