Login

 

INDICATOR DE REALIZARE

Indicator de realizare

Valori aprobate/ revizuite

Valoarea indicatorului obţinută până în
APRILIE 2018

Denumire

UM

 

 

Numar de noi cercetatori in entitatea care beneficiaza de sprijin (ENI)

pers.

4

2,15

Valoarea contributiei private in proiect eligibile si neeligibile (lei)

lei

466.651,06

65.020,31

Cereri de brevete rezultate din proiect  (numar) – publicate in BOPI (sau in reviste echivalente din alte tari)

buc.

2

0

Publicatii stiintifice rezultate din proiect (numar articole)

buc.

12

1

Co-publicatii stiintifice public-private (numar articole)

buc.

3

0

Numar propuneri de proiecte depuse pentru  Orizont 2020

buc.

2

0

Valoare proiecte contractate cu Orizont 2020 (euro)

buc.

N/A

N/A

Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

   
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro