Login

 

DISEMINARE

Lucrari stiintifice publicate:
40-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,10-biphenyl]-4-carboxylic acid: Synthetic approaches, single crystal X-ray structures and antimicrobial activity of intermediates
Rodinel Ardeleanu, Andrei Dascalu, Sergiu Shova, Alina Nicolescu, Irina Rosca, Bogdan-Ionel Bratanovici, Vasile Lozan, Gheorghe Roman
*Journal of Molecular Structure
1173 (2018) 63e71
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.038
Reference No.: MOLSTRUC-D-18-00654R1
Accepted date: 21 June 2018

Mixed-ligand coordination compounds based on the rigid 4,4'-bis(1-imidazolyl)biphenyl and pyridinedicarboxylate ligands.
Irina Voda, Gamall Makhloufi, Vadim Druta, Vasile Lozan, Sergiu Shova, Paulina Bourosh, Victor Kravtsov, Christoph Janiak
*Inorganica Chimica Acta
PII: S0020-1693(18)30308-6
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.038
Reference: ICA 18330
Accepted date: 20 June 2018

Spontaneous resolution of non-centrosymmetric coordination polymers of zinc(II) with achiral imidazole-biphenyl-carboxylate ligands
Dana Bejan, Lucian Gabriel Bahrin, Sergiu Shova, Monica Sardaru, Lilia Clima, Alina Nicolescu, Narcisa Marangoci, Vasile Lozana, Christoph Janiak
*Inorganica Chimica Acta
482 (2018) 275–283
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ica.2018.05.024
Accepted date: 19 May 2018

Zinc(II) coordination polymer on the base of 3’-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1’-biphenyl]-4-carboxylic acid: Synthesis, crystal structure and antimicrobial properties.
Lucian Bahrin, Irina Rosca, Lilia Clima, Sergiu Shova, Dana Bejan, Alina Nicolescu, Marangoci Narcisa, Monica Sardaru, Vasile Lozan, Alexandru Rotaru
*Inorganic Chemistry Communication – IF – 1,640
PII: S1387-7003(18)30135-7
DOI: doi:10.1016/j.inoche.2018.03.026
Reference: INOCHE 6930
Accepted date: 27 March 2018

Participari la conferinte nationale/internationale:
1. Polydentate ligands with a biphenyl core: synthesis and characterization
Monica Sardaru, Rodinel Ardeleanu, Dana Bejan, Lilia Clima, Lucian Gabriel Bahrin, Alina Nicolescu, Sergiu Shova, Narcisa Marangoci, Vasile Lozan
Zilele Academice Ieșene, a XXVI-a Sesiune de Comunicări Științifice a Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași, MACRO IAȘI 5-6 octombrie 2017
2. Synthesis and characterization of new heterocyclic polydentate ligands
D. Bejan, L. G. Bahrin, R. Ardeleanu, M. Sardaru, L. Clima, A. Nicolescu, S. Shova, N. Marangoci, V. Lozan
Conferinta Facultatii de Chimie, IasiCHEM 2017, 26-28 octombrie 2017, Universitatea “Al. I. Cuza”Iasi
3. Use of suzuki coupling in the synthesis of novel dicarboxylate ligands for MOFs
Bogdan-Ionel Bratanovici, Andrei Dascălu, Gheorghe Roman, Vasile Lozan
Zilele Academice Ieșene, a XXVI-a Sesiune de Comunicări Științifice a Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași, MACRO IAȘI 5-6 octombrie 2017
4. The synthesis and X-Ray structures of two new bimesityl-based magnesium MOFs
Lucian G. Bahrin, Sergiu Shova, Dana Bejan, Alexandru Rotaru, Lilia Clima, Monica C. Sardaru, Narcisa L. Marangoci
The XXXVth Romanian Chemistry Conference, 2 – 5 October 2018, Vâlcea, Romania
5. Synthesis and characterization of new imidazole salts
Dana Bejan, Sergiu Shova, Lucian Bahrin, Monica C. Sardaru, Alexandru Rotaru, Lilia Clima, Narcisa Marangoci
The XXXVth Romanian Chemistry Conference, 2 – 5 October 2018, Vâlcea, Romania

Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro