Login

 

RECRUTARE PERSONAL

30 Octombrie, 2017

Anunt

Nr. Tip document Data Fisier
1. Rezultat final concurs - tehnician 30-10-2017

25 Octombrie, 2017

Anunt

Nr. Tip document Data Fisier
1. Rezultate concurs - asistent tehnician 25-10-2017

3 Octombrie, 2017

Anunt

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs - Tehnician 3-10-2017

02 Mai, 2017

Anunt rezultat

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt - rezultate concurs asistenti 02-05-2017

21 Aprilie, 2017

Anunt rezultat

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt - rezultate selectie dosare 21-04-2017

4 Aprilie, 2017

Anunt concurs

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt - CONCURS
ASISTENT FIZICA SI CHIMIE(TEHNICIAN)
04-04-2017

27 Februarie, 2017

Anunt concurs

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt - AC final 27-02-2017
2. Anunt - CS final 27-02-2017

21 Februarie, 2017

Anunt concurs

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt - AC 21-02-2017
2. Anunt - CS 21-02-2017

20 Ianuarie, 2017

Anunt concurs

Nr. Tip document Data Fisier
1. Anunt concurs 20-01-2017
2. Anunt concurs 20-01-2017
3. Tematica 20-01-2017

Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro