INSTALARE SI TRAINING

Instalare si training Analizor pentru suprafata si dimensiunea porilor cu accesorii

Instalare si training Etuva cu vid


Instalare si training Soft ESCApe


Instalare si training Evaporator rotativ


Instalare si training Lampa UV - 2buc


Instalare si training Pistol cu aer cald cu temperatura reglabila - 2buc


Instalare si training agitator mecanic multipozitional - 2buc


Instalare si training Sistem de vacuum


Instalare si training pH-metre - 2bucInstalare si training Controler automat vacuum si Pompa de vid pentru evaporator


Instalare si training Balante SARTORIUS model ENTRIS 224i-1S cu accesorii
07.04.2017Instalare si training Centrifuga universala cu racire Model HERMLE LABORTECHNICK cu accesorii
03.04.2017


Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro