OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului POCPOLIG:

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii si calitatii activitatii de cercetare dezvoltare inovare  prin atragerea de specialisti cu competente avansate, deschiderea unei noi directii de cercetare in domeniul retelelor metalo-organice (MOF) si diversificarea gamei de servicii de cercetare  si transferul acestora catre partenerii industriali, in scopul stimularii competitivitatii cercetarii stintifice romanesti la nivel european si a competitivitatii economice nationale / regionale ale Institutului si ale actorilor economici in domeniul de specializare inteligenta eco-nano-tehnologii si materiale avansate.

OBIECTIVE SPECIFICE
OS 1 – Cresterea competitivitatii cercetarii romanesti la nivel national si international, prin crearea unui nucleu de cercetare cu competenta stiintifica si tehnologica de nivel inalt, sub coordonarea unui  expert din strainatate si infiintarea/dezvoltarea unui domeniu nou de CDI in ICMPP, prin elaborarea si dezvoltarea tehnologiilor de varf axate pe obtinerea de noi materiale - polimeri coordinativi nanostructurati pe baza de retele metalo-organice, capabili sa stocheze selectiv cantitati semnificative de gaze (hidrogen, metan, bioxid de carbon), cu aplicatii in industria energetica.

OS 2 – Valorificarea rezultatelor cercetarii prin introducerea acestora in circuitul economic sub forma de produse, procese si servicii noi. Stimularea transferului tehnologic prin crearea de parteneriate cu IMM-uri.
Impulsionarea dezvoltarii de eco-nano-tehnologii si a productiei industriale de materiale avansate pentru energie in Romania prin elaborarea unui numar de minim 3 tehnologii sau produse noi, publicarea a 2 brevete si  3 lucrari stiintifice cu autori din domeniile public si privat, pe durata proiectului.

OS 3 – Cresterea vizibilitatii internationale si a implicarii nucleului de cercetare nou creat in proiecte europene.
Se vor publica 12 lucrari stiintifice ISI si se vor depune minim 2 propuneri proiecte pentru Orizont 2020  pana la finalizarea implementarii proiectului.

OS 4 – Cresterea calitatii resursei umane prin crearea de noi locuri de munca, specializarea acesteia la un inalt nivel stiintific si asigurarea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor CDI.
Se vor crea 5 locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului. Crearea de noi locuri de munca, imbunatatirea calitatii resursei umane si instruirea continua prin formarea tinerilor la nivel doctoral/postdoctoral, atragerea specialistilor din diaspora sunt de asemenea obiective strategice pentru ICMPP.Contract de finanțare P_37_707/31.08.2015 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operațional Competitivitate (POC)

Beneficiar Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi (ICMPP)

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de CD

Durata proiectului: 48 luni

Locaţia proiectului: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 41A, 700487 Iaşi

Activităţi: Crearea unui nucleu de cercetare de inalt nivel stiintific in domeniul retelelor metalo-organice (MOF). Activitati de cercetare dezvoltare. Activitati experimentale

Valoarea totală: 8.952.378 lei

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro